ŚRODOWISKO PRACY

Środowisko pracy


Odpowiednie środowisko pracy jest niezwykle ważnym aspektem, który prowadzi do zwiększenia wydajności oraz komfortu pracy. Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy nakłada na właścicieli przedsiębiorstw obowiązek wykonywania tzw. badań środowiskowych na stanowiskach pracy. Oferujemy wykonywanie badań i pomiarów w zakresie:

– hałasu,

– drgań o działaniu miejscowym oraz ogólnym,

– zapylenia,

– czynników chemicznych,

– oświetlenia

– mikroklimatu w środowisku pracy.

Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie i jesteśmy w stanie kompleksowo zaspokoić potrzeby praktycznie każdego Klienta w tym zakresie. Prowadzimy również obowiązkowe rejestry wyników badań oraz dokumentacje dotyczące czynników rakotwórczych, sporządzamy informacje o wynikach badań dla pracowników. W przypadku przekroczeń NDS lub NDN na stanowisku pracy doradzamy jak zlikwidować problem i jak wprowadzić program naprawczy. Realizujemy wyciszenia stanowisk pracy i dobieramy stosowne środki ochrony indywidualnej, tak aby środowisko pracy spełniało wszystkie wymogi.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!