Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami


Gospodarka odpadami jest ważnym i nieodłącznym elementem działania każdego przedsiębiorstwa. Bez żadnej przesady można stwierdzić, że nie ma firm, które w trakcie swojej działalności nie wytwarzają odpadów. Gospodarka odpadami to również obowiązki przedsiębiorstw, które określa Ustawa o odpadach. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa oraz wykonujemy niezbędne dokumentacje zarówno dla podmiotów wytwarzających odpady, jak i dla przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem oraz odzyskiem odpadów. Wprowadzamy w firmach zgodny z prawem model gospodarki odpadami, szkolimy jak prowadzić ewidencję odpadów, komu i w jaki sposób je przekazywać, jak je magazynować by nie narazić się na kary nałożone przez jednostki inspekcyjne i nie wyrządzić szkód w środowisku. Wykonujemy również coroczne raporty o ilości wytworzonych odpadów i sposobach postępowania z nimi, jakie należy składać do marszałka województwa. A także wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, zbierania i przetwarzania odpadów. Prowadzimy doradztwo w zakresie bazy BDO.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!