PROCES INWESTYCYJNY

Proces inwestycyjny


Ochrona środowiska i przyrody jest ważnym aspektem branym pod uwagę w trakcie prowadzenia procesu inwestycyjnego. Fakt ten znajduje swoje odzwierciedlenie w wymogach prawnych stawianym inwestorom. Dla niektórych inwestycji konieczne jest uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (decyzja DUŚ), co niekiedy związane jest z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania Raportu oddziaływania na środowisko. Decyzja DUŚ wymagana jest jako załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

ZNB ECO-HERA wykonuje dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji DUŚ, zarówno karty informacyjne przedsięwzięć jak i raporty oddziaływania na środowisko. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Klientów prowadzimy ich sprawy we właściwych urzędach, aż do chwili gdy uzyskają niezbędne dokumenty. Dostarczamy Klientom to czego potrzebują czyli PRAWOMOCNĄ DECYZJĘ, a nie tylko dokumentację, na podstawie której decyzja może być wydana.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!