POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Pozwolenia zintegrowane


Ustawa – Prawo ochrony środowiska (POŚ) wprowadziła od 1 stycznia 2002r. obowiązek uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych na prowadzenie instalacji typu IPPC. Pozwolenia zintegrowane to decyzje administracyjne będące de facto rodzajem szczegółowej licencji na PROWADZENIE instalacji, na warunkach ustalonych dla wszystkich komponentów środowiska oraz przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako najlepsze dostępne techniki (ang. Best Available Techniques – BAT). Pozwolenie zintegrowane powinno również określać rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw. Wymóg uzyskania pozwolenia zintegrowanego dotyczy głównie dużych instalacji przemysłowych – załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Oferujemy wykonanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz czynną współpracę z Klientem na etapie procedowania pozwolenia we właściwym Urzędzie Marszałkowskim.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!