GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Gospodarka wodno-ściekowa


Prawidłowa gospodarka wodno-ściekowa jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ustawa Prawo Wodne stanowi, że szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia tzw. pozwolenia wodno prawnego. Jest ono wymagane między innymi w przypadku wprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiorników naturalnych, poboru wód ze studni głębinowych lub innych ujęć własnych czy budowę wylotów kanalizacji.

W celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego wykonać należy tzw. operat wodno prawny. Oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę w zakresie, doradztwa, wykonania dokumentacji oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia wodno prawnego. Oferujemy również wykonywania prac projektowych związanych z urządzeniami wodnymi.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!