Poznaj nas lepiej!

Kim jesteśmy


Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA powstał w roku 2007 jako zespół ekspertów związanych z problematyką ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Misja

Celem działalności firmy była i jest kompleksowa obsługa Klienta, wskazanie drogi do rozwiązania jego problemów w każdej dziedzinie związanej ze środowiskiem, ekologią czy ochroną przyrody.

Wizja

Działamy po to, by dać Klientom możliwość kompleksowego rozwiązania ich problemów w sprawach związanych z problematyką środowiska i bezpieczeństwa pracy. Chcemy by Klient trafiając do nas uzyskał usługi, z których będzie zadowolony i które spełnią jego oczekiwania w całym spektrum jego potrzeb.

Nasi eksperci dysponują wiedzą praktyczną i długoletnim doświadczeniem zawodowym w swoich specjalnościach. Nie jesteśmy tylko znającymi prawo teoretykami lecz nasza wiedza ma swoje źródło w wieloletniej praktyce i doświadczeniu zdobytym przy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów naszych Klientów. W chwili obecnej Zakład świadczy usługi w zakresie doradztwa i kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Wykonuje dokumentacje niezbędne do uzyskiwania decyzji i pozwoleń, sporządza wymagane prawem raporty. Przeprowadza szkolenia i warsztaty zarówno w obszarze ochrony środowiska jak i BHP. Związane z Zakładem Laboratorium Badań i Pomiarów świadczy usługi w zakresie wykonywania pomiarów emisji gazów odlotowych, hałasu, drgań oraz środowiska pracy. Jest to laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Działamy po to, by dać Klientom możliwość kompleksowego rozwiązania ich problemów w sprawach związanych z problematyką środowiska i bezpieczeństwa pracy. Chcemy by Klient trafiając do nas uzyskał usługi, z których będzie zadowolony i które spełnią jego oczekiwania w całym spektrum jego potrzeb.

Jesteśmy laboratorium akredytowanym


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!