Poznaj nas lepiej!

Nasz zakład


Najlepsi eksperci

Nasi eksperci dysponuję wiedzą praktyczną i długoletnim doświadczeniem zawodowym w swoich specjalnościach. Nie jesteśmy tylko znającymi prawo teoretykami lecz nasza wiedza ma swoje źródło w wieloletniej praktyce i doświadczeniu zdobytym przy rozwiązywaniu rzeczywistych problemów naszych Klientów.

Zakład naukowo-badawczy

Doradztwo i kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, wykonywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskiwania decyzji i pozwoleń, sporządzanie wymaganych prawem raportów, wdrażanie, nadzorowanie i audyt systemów zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem pracy, energią oraz laboratorium, przeprowadzanie szkoleń i warsztatów zarówno w obszarze ochrony środowiska jak i BHP.

Laboratorium badań i analiz

Związane z Zakładem Laboratorium Badań i Pomiarów świadczy usługi w zakresie wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Działamy po to, by dać Klientom możliwość kompleksowego rozwiązania ich problemów w sprawach związanych z problematyką środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA

oferuje i wykonuje:


Wnioski i raporty:

 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 • Wnioski o przyjecie zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, zbierania, grafikau i przetwarzania odpadów.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia wodno prawnego.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
 • Wnioski o przyjęcie zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne.
 • Kary informacyjne przedsięwzięcia.
 • Raporty oddziaływania na środowisko.
 • Przeglądy ekologiczne instalacji i przedsiębiorstw.

 Pomiary, badania, szkolenia:

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń
 • Pomiary imisji zanieczyszczeń
 • Pomiary pól elektromagnetycznych
 • Pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych – emisja do środowiska
 • Pomiary hałasu impulsowego w środowisku
 • Pomiary hałasu komunalnego – pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • Pomiary mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • Akustyka budowlana: Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach od dźwięków powietrznych miedzy pomieszczeniami
 • Akustyka budowlana: Pomiary izolacyjności akustycznej  stropów w budynkach od dźwięków uderzeniowych
 • Badania środowiskowe na stanowiskach pracy
 • Pobór próbek i badania jakościowe wód i ścieków
 • Instalacja króćców pomiarowych do badań emisji
 • Wykonywanie odwiertów i badania jakościowe próbek gruntów
 • Kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowisko oraz bezpieczeństwa pracy
 • Szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy
 • Wdrażanie, utrzymywanie oraz audytowanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001), bezpieczeństwem pracy (PN-N 18001), energią (ISO 50001) oraz laboratorium (PN EN ISO/IEC 17025:2005)

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!