Jesteśmy laboratorium akredytowanym


Kim jesteśmy

W skrócie o nas


Jesteśmy zespołem ekspertów związanych z problematyką ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Misja

Celem działalności firmy była i jest kompleksowa obsługa Klienta, wskazanie drogi do rozwiązania jego problemów w każdej dziedzinie związanej ze środowiskiem, ekologią czy ochroną przyrody.

Wizja

Działamy po to, by dać Klientom możliwość kompleksowego rozwiązania ich problemów w sprawach związanych z problematyką środowiska i bezpieczeństwa pracy. Chcemy by Klient trafiając do nas uzyskał usługi, z których będzie zadowolony i które spełnią jego oczekiwania w całym spektrum jego potrzeb.

Czym się zajmujemy

Co możemy Ci zaoferować


Zakład Naukowo Badawczy ECO-HERA oferuje i wykonuje:

Wnioski

 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
 • Wnioski o przyjecie zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, zbierania i przetwarzania odpadów.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia wodno prawnego.
 • Wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
 • Wnioski o przyjęcie zgłoszenia instalacji emitującej pola elektromagnetyczne.
 • Kary informacyjne przedsięwzięcia.

Inne

 • Raporty oddziaływania na środowisko.
 • Przeglądy ekologiczne instalacji i przedsiębiorstw.
 • Pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń.
 • Pomiary pól elektromagnetycznych.
 • Pomiary emisji hałasu do środowiska.
 • Badania środowiskowe na stanowiskach pracy.
 • Pobór próbek i badania jakościowe wód i ścieków.
 • Instalacja króćców pomiarowych do badań emisji.
 • Wykonywanie odwiertów i badania jakościowe próbek gruntów.
 • Kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowisko oraz bezpieczeństwa pracy.
 • Szkolenia w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy.
 • Wdrażanie, utrzymywanie oraz audytowanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14001), bezpieczeństwem pracy (PN-N 18001), energią (ISO 50001) oraz laboratorium (PN EN ISO/IEC 17025:2005).

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!