SYSTEMY JAKOŚCI

Systemy jakości


Wprowadzamy, nadzorujemy i audytujemy systemy zarządzania oparte o normy ISO 14001:2005 (zarządzanie środowiskiem), ISO 18001 (PN-N-18001:2004 zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 50001 (zarządzanie energią). Nasze podejście do systemów zarządzania nie polega na przyniesieniu gotowego systemu „w walizce”. Tworzymy systemy we współpracy z Klientem, to właściwie Klient buduje swój system pod nadzorem naszych ekspertów. Dzięki temu Klient rozumie system, jest elementem systemu, a nie tylko biernym użytkownikiem zaimplementowanego szablonu, czasem zupełnie nie przystającego do potrzeb i wymagań Klienta.

Nasi eksperci są fachowcami w swoich dziedzinach, audytorami wiodących jednostek certyfikujących, a ich długoletnie doświadczenie gwarantuje sukces we wdrożeniu i utrzymaniu systemu. Prowadzimy również szkolenia zarówno dla pracowników firm jak również dla osób nadzorujących systemy oraz dla kadry kierowniczej najwyższego szczebla przedsiębiorstw wdrażających i posiadających systemy zarządzania. Stoimy na stanowisku, że system może działać dobrze tylko wtedy, kiedy wszyscy jego uczestnicy wiedzą jak on funkcjonuje i po co został wprowadzony.

Wprowadzamy również system zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Specjalizujemy się w laboratoriach związanych z profilem naszej działalności czyli w laboratoriach emisyjnych, higieny pracy oraz analitycznych laboratoriach chemicznych i fizykochemicznych. Nasi eksperci, audytorzy wewnętrzni oraz doświadczeni audytorzy jednostki certyfikującej zaimplementują system w Państwa laboratorium dostosowując go do Waszych potrzeb i możliwości pomiarowych i badawczych. Podobnie jak w przypadku systemów zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem pracy i energią nie przynosimy gotowego systemu lecz budujemy go od podstaw przy czynnym udziale laboratorium. Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników laboratoriów, kierownictwa technicznego oraz kierowników jakości. Oferujemy również przeprowadzania auditów wewnętrznych w tym również audytów kompetencji technicznych.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!