POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Pole elektromagnetyczne


Laboratorium świadczy usługi w zakresie pomiarów emisji pól elektromagnetycznych do środowiska. Posiadamy możliwości pomiarowe pozwalające mierzyć pole elektromagnetyczne w zakresie od 50Hz do kilkuset GHz. Mierzymy zatem pola, których źródłem są np. linie energetyczne czy stacje transformatorowe oraz wszelkiego rodzaju nadajniki, anteny, generatory wysokich częstotliwości. Świadczymy również usługi pomiaru pól elektromagnetycznych w środowisku pracy.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!