IMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

Imisja zanieczyszczeń


Imisja zanieczyszczeń to ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych odbierana przez środowisko.

Dane o stanie zanieczyszczenia powietrza w danym rejonie to bardzo istotne informacje pozwalające nie tylko na ocenę stanu jakości powietrza ale również na planowanie działań, mających tę jakość podnieść. Laboratorium wykonuje monitoring imisji  zanieczyszczeń gazowych takich jak tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz ozon w technice pomiarów ciągłych. Dysponujemy precyzyjnymi analizatorami automatycznymi pozwalającymi na przeprowadzenie dowolnie długich pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza oraz bezpiecznymi systemami gromadzenia danych. Oferujemy również pomiary imisji pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.5 w technice grawimetrycznej. Na życzenie Klienta opracowujemy programy monitoringu dostosowane do potrzeb Klienta oraz obiektu badań. Wykonujemy również pomiary imisji innych zanieczyszczeń w technikach manualnych, realizując analizy pobranych próbek w najlepszych dostępnych technikach analitycznych.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!