BADANIE GRUNTÓW

Badanie gruntów


Badanie gruntów
Badanie stanu jakości gruntu jest często jednym z etapów procesu inwestycyjnego. Oferujemy badania gruntów w pełnym zakresie począwszy od przygotowania planu badań, poprzez wykonanie odwiertów, aż do wykonania analiz pobranych próbek i opracowanie sprawozdania z badań. Na życzenie Klienta oferujemy również opis geotechniczny pobranych próbek gruntów.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!